和裴經略原韻

世局紛紛何定是,
年葩苒苒久知非。
一心奉闕才仍拙,
五載籌邊事每違。
敢望泥蟠能自奮,
却憐林鳥倦思歸。
隆恩未報人將老,
愁對軍中御賜衣。

 

Hoạ Bùi kinh lược nguyên vận

Thế cục phân phân hà định thị?
Niên ba nhiễm nhiễm cửu tri phi.
Nhất tâm phụng khuyết tài nhưng chuyết,
Ngũ tải trù biên sự mỗi vi.
Cảm vọng nê bàn năng tự phấn,
Khước liên lâm điểu quyện tư quy.
Long ân vị báo nhân tương lão,
Sầu đối quân trung ngự tứ y.

 

Dịch nghĩa

Cuộc đời rối ren biết thế nào là phải?
Tuổi cao lần lữa lâu mới biết những điều sai.
Một lòng phụng sự vua, nhưng tài non kém,
Năm năm lo liệu chốn biên cương, sự việc thường trái ý mình.
Dám mong rồng cuộn bùn có thể bay lên được,
Lại thương chim rừng mỏi cánh muốn bay về.
Ơn sâu chưa đền được thì thân đã già yếu,
Buồn rầu khi nhìn tấm áo vua ban cho khi ở trong quân.


Bùi kinh lược tức Bùi Văn Dị (1833-1895), còn được gọi là Bùi Dị. Ông là nhà thơ, nhà giáo và là một đại thần nhà Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Ngọc Phan

Sự đúng khôn phân lúc rối bời,
Điều sai, tuổi cả biết ra thôi.
Một lòng thờ chúa, tài hèn mọn,
Năm tết ngoài biên, việc hẩm hôi.
Bùn cuộn, rồng thiêng mong trỗi dậy,
Rừng xa, chim mỏi muốn về ngơi.
Ơn sâu chưa báo đầu toan bạc,
Ngắm áo vua ban những ngậm ngùi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuộc đời phải trái khó phân,
Tuổi cao lần lữa biết dần điều sai.
Thờ vua một lòng, kém tài,
Năm năm biên tái trái ngay ý mình.
Dám mong rồng bay lên kinh,
Thương chim mỏi cánh muốn đình bay xa.
Ơn sâu chưa đền đã già,
Buồn rầu nhìn áo là quà vua ban.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời