25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: Đèo Ngang (29)

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:25, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/02/2010 04:20

寧公城

獨上高山眼界新,
英雄往事掛江津。
一城上下盡喬木,
十里威風見古人。
此地北南歸一軸,
當時井燥駐三軍。
十年未泄男兒恨,
彈劍長歌對白雲。

 

Ninh Công thành

Độc thướng cao sơn nhãn giới tân,
Anh hùng vãng sự quải giang tân.
Nhất thành thượng hạ tận kiều mộc,
Thập lý uy phong kiến cổ nhân.
Thử địa bắc nam quy nhất trục,
Đương thì tỉnh táo trú tam quân.
Thập niên vị tiết nam nhi hận,
Đàn kiếm trường ca đối bạch vân.

 

Dịch nghĩa

Một mình trèo lên núi cao, tầm mắt mới hẳn,
Chuyện cũ của người anh hùng vẫn còn, như bức hoạ treo nơi bến sông.
Trên thành, dưới thành, cây cao tầng tầng lớp lớp,
Nhìn xa mười dặm vẫn thấy oai phong người xưa.
Nơi đây từng là cái trục giữa nam, bắc,
Thưở ấy có giếng có bếp làm nơi đóng quân.
Suốt mười năm, ta chưa rửa được mối hận của nam nhi,
Hãy gõ nhịp vào gươm mà ca hát trước chòm mây trắng!


Thành Ông Ninh tức luỹ Đèo Ngang (Hoành Sơn cổ luỹ), một thành luỹ xưa xây toàn bằng đá ở trên núi Hoành Sơn (theo dọc núi), thuộc phía bắc huyện Bình Chính, tỉnh Quảng Bình. Tương truyền thời Nguyễn Trịnh giao tranh, năm Thịnh Đức thứ 4 (1656) đời Lê Thần Tông, Trịnh Tráng sai con út là Ninh quận công Trịnh Tuyền vào đánh chúa Nguyễn, Trịnh Tuyền xây đắp thành luỹ này làm căn cứ để tiến công, nên tục gọi là thành Ông Ninh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Non cao trước mắt cảnh trưng bày,
Chuyện cũ anh hùng bến nước đây.
Mười dặm oai phong hào kiệt trước,
Một thành trên dưới cối cây đầy.
Nơi đây một mối bắc nam hợp,
Thủa ấy ba quân bếp giếng xây.
Hận trẻ mười năm chưa rửa được,
Hát ngao vỗ kiếm dưới chòm mây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cao tầm lên núi mắt nhìn trông,
Ảnh hoạ anh hùng nơi bến sông,
Trên dưới thành cây cao lớp lớp,
Nhìn xa mười dặm vẫn oai phong.
Đây từng là trục giao nam bắc.
Bếp dấu giếng xưa dừng đóng quân,
Rửa hận mười năm chưa thoả nguyện.
Nhìn mây vỗ kiếm hát chơi rong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Tầm cao trên núi ngóng trông,
Anh hùng chuyện cũ bến sông vẫn còn,
Nhìn xa mười dặm oai phong.
Cây cao lớp lớp ngoài trong bên thành,
Đây từng nam bắc giao tranh.
Giếng xưa dấu bếp đóng nhanh quân dừng,
Mười năm chưa thoả hận, từng.
Nhìn mây vỗ kiếm lạnh lùng hát chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Lên đỉnh non cao mắt rộng tầm,
Rạng ngời bờ bến chuyện xa xăm.
Cây cao vây kín thành trăm lớp,
Uy vũ toả bừng sự vạn năm.
Doanh trại từng xây ao với bếp,
Trục đường xưa nối Bắc vào Nam.
Thân trai còn hận mười năm trước,
Gõ nhịp gươm vàng cất tiếng ngâm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Trèo lên đỉnh núi mắt còn ngây.
Cái thuở hùng anh tại bến này.
Trên dưới một thành cây cao mọc.
Oai phong mươi dặm dáng phơi bày.
Bắc nam tụ hội về nơi ấy.
Giếng, bếp đồn quân trú tại đây.
Nỗi hận mười năm chưa rửa được.
Nhìn mây, gõ kiếm thở than vầy.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Lên đỉnh non cao tầm mắt say,
Anh hùng việc cũ bến sông này.
Mội thành trên dưới cây cao rợp,
Mười dặm oai phong bóng dáng bày.
Mội mối bắc nam về chốn ấy,
Ba quân giêng bếp đóng nơi đây.
Mười năm hận cũ còn chưa trả,
Cung kiếm ca hoài ta ngắm mây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời