Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:25, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/02/2010 04:20

寧公城

獨上高山眼界新,
英雄往事掛江津。
一城上下盡喬木,
十里威風見古人。
此地北南歸一軸,
當時井燥駐三軍。
十年未泄男兒恨,
彈劍長歌對白雲。

 

Ninh Công thành

Độc thướng cao sơn nhãn giới tân,
Anh hùng vãng sự quải giang tân.
Nhất thành thượng hạ tận kiều mộc,
Thập lý uy phong kiến cổ nhân.
Thử địa bắc nam quy cổ trục,
Đương thì tỉnh táo trú tam quân.
Thập niên vị tiết nam nhi hận,
Đàn kiếm trường ca đối bạch vân.

 

Dịch nghĩa

Một mình trèo lên núi cao, tầm mắt mới hắn,
Chuyện cũ của người anh hùng vẫn còn, như bức họa treo nơi bến sông.
Trên thành, dưới thành, cây cao tầng tầng lớp lớp,
Nhìn xa mười dặm vẫn thấy oai phong người xưa.
Nơi đây từng là cái trục giữa nam, bắc,
Thưở ấy có giếng có bếp làm nơi đóng quân.
Suốt mười năm, ta chưa rửa được mối hận của nam nhi,
Hãy gõ nhịp vào gươm mà ca hát trước chòm mây trắng!

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Non cao trước mắt cảnh trưng bày,
Chuyện cũ anh hùng bến nước đây.
Mười dặm oai phong hào kiệt trước,
Một thành trên dưới cối cây đầy.
Nơi đây một mối bắc nam hợp,
Thủa ấy ba quân bếp giếng xây.
Hận trẻ mười năm chưa rửa được,
Hát ngao vỗ kiếm dưới chòm mây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cao tầm lên núi mắt nhìn trông,
Ảnh hoạ anh hùng nơi bến sông,
Trên dưới thành cây cao lớp lớp,
Nhìn xa mười dặm vẫn oai phong.
Đây từng là trục giao nam bắc.
Bếp dấu giếng xưa dừng đóng quân,
Rửa hận mười năm chưa thoả nguyện.
Nhìn mây vỗ kiếm hát chơi rong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Tầm cao trên núi ngóng trông,
Anh hùng chuyện cũ bến sông vẫn còn,
Nhìn xa mười dặm oai phong.
Cây cao lớp lớp ngoài trong bên thành,
Đây từng nam bắc giao tranh.
Giếng xưa dấu bếp đóng nhanh quân dừng,
Mười năm chưa thoả hận, từng.
Nhìn mây vỗ kiếm lạnh lùng hát chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời