登橫山

山外青山萬里程,
山邊野草送人行。
英雄莫挽千年國,
征戰空存一壘名。
北嶺斷雲收宿雨,
南莊疏曉帶新晴。
下山返覺登山苦,
自嘆悠悠委俗情。

 

Đăng Hoành Sơn

Sơn ngại thanh sơn vạn lý trình,
Sơn biên dã thảo tống nhân hành.
Anh hùng mạc vãn thiên niên quốc,
Chinh chiến không tồn nhất luỹ danh.
Bắc lĩnh đoạn vân thu túc vũ,
Nam trang sơ hiểu đới tân tình,
Há sơn phản giác đăng sơn khổ,
Tự thán du du uỷ tục tình!


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quý Liêm

Muôn dặm đường đi núi lẫn đồi,
Bên non cỏ nội tiễn đưa người.
Ai tài kéo nước nghìn năm lại ?
Trăm trận còn tên một lũy thôi.
Ải bắc mây tan mưa dứt hạt,
Thôn nam nắng hửng sớm quang trời.
Xuống đèo mới biết lên đèo khổ,
Trần lụy, sao đành để cuốn lôi ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Muôn dặm đường xanh núi với non,
Cỏ rừng tiễn khách vượt chon von.
Anh hùng sao cứu nghìn vàng mất?
Chinh chiến tàn phai, một luỹ còn.
Ải Bắc, mây thưa, mưa vừa tạnh,
Thôn Nam, gió mát, nắng mới tròn.
Xuống đèo càng biết lên đèo nhọc,
Sầu đời cuốn mãi bước chân son!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non xanh núi biếc đường muôn dặm
Cây cỏ sườn non tiễn bước xa
Vận nước suy rồi tài trí bỏ
Luỹ thành lưu lại chiến tranh qua
Thôn nam trời sớm nắng hồng ửng
Núi bắc mây tan khí lạnh nhoà
Xuống núi mới hay lên núi khổ
Ngậm ngùi thói tục cuốn lôi ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Non xanh lớp lớp đường muôn dặm,
Cỏ nội bên non rộn bước chân.
Chinh chiến còn suông tên một luỹ,
Anh hùng chẳng giữ nước ngàn năm.
Tan mây núi bắc mưa đêm tạnh,
Rạng sáng thôn nam nắng mới lâng.
Xuống núi mới hay leo núi khổ,
Tự than dằng dặc nợ duyên trần.


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muôn dặm đường đi đồi núi qua,
Bên non cỏ nội tiễn người xa.
Anh hùng sao giữ nghìn năm nước?
Chinh chiến còn tên một luỹ thôi.
Ải bắc mây tan mưa tạnh ráo,
Thôn nam ửng nắng sớm quang trời.
Xuống đèo mới biết lên non khổ,
Thói tục ngậm ngùi để cuốn lôi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Chập chùng núi biếc xanh ngàn dặm
Cỏ dại ven đèo tiễn bước chân
Chinh chiến đâu lưu danh một luỹ
Anh hùng khó giữ nước ngàn năm
Dứt mây mưa tạnh bên sườn Bắc
Mờ sớm trời hừng phía bản Nam
Xuống núi mới hay trèo núi cực
Lao đao chi mãi, tự than thầm.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời