和海翁段阮俊甲寅奉命入富春京登程留別北城諸友之作

橫山山外嶺南程,
琴劍相隨上玉京。
兔髓未完新大藥,
豹皮仍累舊浮名。
滄溟水引杯中綠,
故國蟾隨馬後明。
此去家兄如見問,
窮途白髮正星星。

 

Hoạ Hải Ông Đoàn Nguyễn Tuấn “Giáp Dần phụng mệnh nhập Phú Xuân kinh, đăng trình lưu biệt bắc thành chư hữu” chi tác

Hoành Sơn sơn ngoại lĩnh nam trình,
Cầm kiếm tương tuỳ thướng ngọc kinh.
Thố tuỷ vị hoàn tân đại dược,
Báo bì nhưng luỵ cựu phù danh.
Thương minh thuỷ dẫn bôi trung lục,
Cố quốc thiềm tuỳ mã hậu minh.
Thử khứ gia huynh như kiến vấn,
Cùng đồ bạch phát chí tinh tinh.

 

Dịch nghĩa

Bên kia dãy núi Hoành Sơn, ông lên đường đi vào phía nam,
Mang theo gươm đàn vào Kinh.
Ông lấy tuỷ con thỏ chế vị thuốc tiên chưa xong,
Thì đã lại mang luỵ vì danh hão, như con báo mang luỵ vì cái lốt da.
Nước biển ánh vào chén rượu màu xanh biếc,
Mảnh trăng quê hương dõi theo vó ngựa.
Lần nay ông vào, gặp anh tôi có hỏi,
Nhờ nói lại rằng tôi đang ở bước đường cùng, và tóc đã lốm đốm bạc.


Trích Hải Ông tập.

Đoàn Nguyễn Tuấn là con Đoàn Nguyễn Thục, đỗ hương cống đời Lê, có chiêu mộ người làng giúp Trịnh Bồng đánh Chỉnh, sau ra giúp Tây Sơn, làm đến chức Tả thị lang bộ lại, tước Hải Phái bá. Có đi sứ Trung Quốc năm 1790 và có tập thơ nhan đề Hải Ông tập. Ông là anh vợ Nguyễn Du, hơn Nguyễn Du khoảng 15 tuổi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Vào nam đường ấy vượt non Hoành,
Xách kiếm ôm cầm thẳng tới kinh.
Tuỷ thỏ chưa thành thang đại dược,
Da beo còn luỵ cái phù danh.
Bể khơi sóng gợn bầu pha biếc,
Quê cũ trăng treo ngựa thắng bành.
Bác gặp anh tôi như có hỏi,
Tóc đầu đốm trắng bước lênh đênh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tâm Hàn

Tiến về Nam qua đèo Ngang
Hành trình đầy đủ gươm đàn mang theo
Thuốc thần nào đã tới đâu
Mảnh da beo vẫn mối đầu luỵ thân
Ánh mầu nước, chén rượu xanh
Dõi theo vó ngựa một vành trăng quê
Gặp gia huynh hỏi xin thưa
Đường cùng tôi gặp, tóc giờ điểm sương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vào nam cất bước vượt non Hoành
Xách kiếm ôm đàn vượt đế kinh
Tủy thỏ chưa thành thang tiên dược
Da beo càng luỵ chút phù danh
Bể xanh chén rượu pha màu biếc
Trăng sáng tình quê vó ngựa nhanh
Nếu gặp anh tôi như có hỏi
Cùng đường bạc tóc bước lanh quanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vào nam cất bước vượt đèo Ngang,
Mang vác vê Kinh cả kiếm đàn.
Chưa chế thuốc tiên nhờ tuỷ thỏ,
Luỵ thân con báo lốt da mang.
Ánh vào chén rượu biển xanh biếc,
Vó ngựa trăng quê theo nẻo quan.
Gặp bạn lần này tôi tự hỏi,
Rằng tôi tóc bạc bước lang thang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Vượt đèo Ngang trên tuyến nam hành,
Tay kiếm tay đàn đến đô thành.
Tuỷ thỏ chưa nên thang tiên dược,
Da beo vướng luỵ cái phù danh.
Nước biển ánh màu chung rượu quý,
Trăng quê dõi nhịp vó ngựa xanh.
Anh trai có hỏi, nhờ thưa lại,
Tóc tôi nhuốm bạc, dạ chẳng lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời