19/08/2022 18:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Hoành Sơn
登橫山

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 06:48

 

Nguyên tác

山外青山萬里程,
山邊野草送人行。
英雄莫挽千年國,
征戰空存一壘名。
北嶺斷雲收宿雨,
南莊疏曉帶新晴。
下山返覺登山苦,
自嘆悠悠委俗情。

Phiên âm

Sơn ngại thanh sơn vạn lý trình,
Sơn biên dã thảo tống nhân hành.
Anh hùng mạc vãn thiên niên quốc,
Chinh chiến không tồn nhất luỹ danh[1].
Bắc lĩnh đoạn vân thu túc vũ,
Nam trang sơ hiểu đới tân tình,
Há sơn phản giác đăng sơn khổ,
Tự thán du du uỷ tục tình!

Bản dịch của Nguyễn Quý Liêm

Muôn dặm đường đi núi lẫn đồi,
Bên non cỏ nội tiễn đưa người.
Ai tài kéo nước nghìn năm lại ?
Trăm trận còn tên một lũy thôi.
Ải bắc mây tan mưa dứt hạt,
Thôn nam nắng hửng sớm quang trời.
Xuống đèo mới biết lên đèo khổ,
Trần lụy, sao đành để cuốn lôi ?
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Bên sườn đèo Ngang có cái luỹ cũ bằng đa gọi là thành Hời, do nước Chiêm Thành thời xưa xây, về sau quen gọi là thành ông Ninh, vì tướng Trịnh là Trịnh Toàn (ông Ninh) có sửa lại trong cuộc phân tranh Trịnh - Nguyễn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đăng Hoành Sơn