Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Đèo Ngang (29)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/07/2014 15:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/10/2018 15:14

晚度橫山關

南北關河舊此分,
幾層樹柵屯三軍。
金戈一自行天討,
石壘從教鎖白雲。
雨過青山晴似拭,
帆移碧海日初曛。
陳黎土宇今為隘,
萬里秋風掃瘴氛。

 

Vãn độ Hoành Sơn quan

Nam bắc quan hà cựu thử phân,
Kỷ tằng thụ sách đồn tam quân.
Kim qua nhất tự hành thiên thảo,
Thạch luỹ tòng giao toả bạch vân.
Vũ quá thanh sơn tình tự thức,
Phàm di bích hải nhật sơ huân.
Trần Lê thổ vũ kim vi ải,
Vạn lý thu phong tảo chướng phân.

 

Dịch nghĩa

Non sông Nam Bắc xưa phân chia ranh giới chỗ này,
Bao phen dựng trại, đóng đồn ba quân.
Từ lúc giáo vàng vung lên thay trời thảo phạt,
Luỹ đá lại để cho khoá vòng mây trắng.
Núi xanh sau mưa tạnh ngắt như vừa lau nước,
Buồm giăng qua biển biếc mới lên ánh mặt trời.
Cương vực các đời Trần Lê nay thành quan ải,
Muôn dặm gió thu quét sạch chướng khí hung tàn.


Hoành Sơn còn gọi là Đèo Ngang, là dãy núi ở phía nam tỉnh Hà Tĩnh, phía bắc tỉnh Quảng Bình, một vị trí chiến lược giữa hai miền nam bắc xưa.

Bài thơ được chép trong Vãn tình di thi hối 晚晴簃詩匯 của Từ Thế Xương nhà Thanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Ải chia nam bắc đã từng,
Luỹ cây lớp lớp chập chùng đồn quân.
Giáo vàng trừ bọn nghịch thần,
Mây che luỹ đá bạch vân một màu.
Mưa qua núi sạch như lau,
Buồm trôi nắng quái chiều mau qua dần.
Ải quan đất cũ Lê, Trần
Gió thu nghìn dặm quét lần chướng lam.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Bắc Nam ranh giới chỗ này phân,
Bao phen dựng trại, đóng ba quân.
Từ lúc kim qua trời thảo phạt,
Thành đá để cho mây trắng vần.
Sau mưa núi biếc vừa lau nước,
Biển giăng buồm lướt ánh dương huân.
Trần Lê cương vực thành quan ải,
Hung tàn muôn dặm gió thu phân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bắc Nam ranh giới ở nơi này,
Dựng trại bao phen quân đóng đây.
Từ lúc giáo vàng vung thảo phạt,
Để đây luỹ đá khoá tầng mây.
Núi xanh mưa tạnh như lau nước,
Qua biển buồm giăng trời ánh đầy.
Cương vực Trần Lê thành cửa ải,
Chướng tàn quét sạch gió thu phân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời