24/09/2021 15:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ninh Công thành
寧公城

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:25

 

Nguyên tác

獨上高山眼界新,
英雄往事掛江津。
一城上下盡喬木,
十里威風見古人。
此地北南歸一軸,
當時井燥駐三軍。
十年未泄男兒恨,
彈劍長歌對白雲。

Phiên âm

Độc thướng cao sơn nhãn giới tân,
Anh hùng vãng sự quải giang tân.
Nhất thành thượng hạ tận kiều mộc,
Thập lý uy phong kiến cổ nhân.
Thử địa bắc nam quy cổ trục,
Đương thì tỉnh táo trú tam quân.
Thập niên vị tiết nam nhi hận,
Đàn kiếm trường ca đối bạch vân.

Dịch nghĩa

Một mình trèo lên núi cao, tầm mắt mới hắn,
Chuyện cũ của người anh hùng vẫn còn, như bức họa treo nơi bến sông.
Trên thành, dưới thành, cây cao tầng tầng lớp lớp,
Nhìn xa mười dặm vẫn thấy oai phong người xưa.
Nơi đây từng là cái trục giữa nam, bắc,
Thưở ấy có giếng có bếp làm nơi đóng quân.
Suốt mười năm, ta chưa rửa được mối hận của nam nhi,
Hãy gõ nhịp vào gươm mà ca hát trước chòm mây trắng!

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Non cao trước mắt cảnh trưng bày,
Chuyện cũ anh hùng bến nước đây.
Mười dặm oai phong hào kiệt trước,
Một thành trên dưới cối cây đầy.
Nơi đây một mối bắc nam hợp,
Thủa ấy ba quân bếp giếng xây.
Hận trẻ mười năm chưa rửa được,
Hát ngao vỗ kiếm dưới chòm mây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Ninh Công thành