遇家弟舊歌姬

繁華人物亂來非,
玄鶴歸來幾個知。
紅袖曾聞歌宛轉,
白頭相見哭流離。
覆盆已矣難收水,
斷藕傷哉未絕絲。
見說嫁人已三子,
可憐猶著去時衣。

 

Ngộ gia đệ cựu ca cơ

Phồn hoa nhân vật loạn lai phi,
Huyền hạc quy lai kỷ cá tri.
Hồng tụ tằng văn ca uyển chuyển,
Bạch đầu tương kiến khốc lưu ly.
Phúc bồn dĩ hĩ nan thâu thuỷ,
Đoạn ngẫu thương tai vị tuyệt ty.
Kiến thuyết giá nhân dĩ tam tử,
Khả liên do trước khứ thời y.

 

Dịch nghĩa

Sau buổi loạn lạc, nhân vật nơi chốn phồn hoa đã khác xưa.
Con chim hạc đen bay trở lại, nào mấy ai biết?
Ta từng nghe giọng ca uyển chuyển của nàng lúc xưa mặc áo hồng.
Nay đầu đã bạc, mới gặp lại nhau, nghe nàng than thở nỗi lưu ly.
Chậu nước đã đổ rồi, khó lòng vét lại.
Thương cho ngó sen đã đứt mà tơ vẫn còn vương.
Nghe nói nàng đã có chồng và đã có ba con.
Ái ngại thay nàng vẫn phải mặc cái áo xưa (vẫn làm ca cơ).


Gia đệ là em, có thể là em cùng mẹ, mà cũng có thể là em khác mẹ. Đây có thể chỉ người em cùng mẹ là Nguyễn Úc được tập ấm là Hoàng Tín đại phu Trung Thành môn vệ uý. Năm Kỷ Dậu (1789), vua Chiêu Thống chạy sang Tàu, Nguyễn Úc chạy theo không kịp, về ngụ nơi quê vợ, làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Năm Tân Mùi (1811), Gia Long nghe ông có tài khéo, xuống chiếu triệu vào kinh, bổ làm Thiêm sự bộ Công, tước Hầu. Những miếu điện ở kinh thành đều do ông sáng chế kiểu thức.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Loạn rồi nhân vật đổi thay,
Phồn hoa chốn cũ ai hay hạc về.
Áo hường tưởng dạng cung Nghê,
Tiếng ca uyển chuyển từng nghe những ngày.
Tuổi già gặp lại nhau đây,
Bước đường lưu lạc lệ đầy thương đau.
Đã đành nước đổ khôn thâu,
Than ôi! Ngó đứt dễ dầu dứt tơ!
Có chồng đã mấy con thơ,
Áo hường ngày cũ bây giờ còn mang!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Kỹ nữ thành đô đã đổi thay
Hạc về phố cũ mấy người hay
Áo hồng tha thướt lời ca ngọt
Đầu bạc hờn đau cảnh lạc bầy
Nước đổ đi rồi sao hứng lại
Ngó sen đã đứt vẫn tơ đầy
Chồng con nay có duyên đành lỡ
Áo cũ ngày xưa vẫn mặc đây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sau loạn phồn hoa đã khác xưa
Cách lâu nay mới được quay về
Áo hồng giọng cũ vang dìu dặt
Đầu bạc trông nhau chuốc não nề
Nước đổ chậu nghiêng đâu vét được
Sen tàn ngó đứt vẫn vương tơ
Lấy chồng đã được ba con chẵn
Áo cũ còn thương vẫn mặc hờ.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Người, vật phồn hoa loạn lạc bay
Hạc đen trở lại mấy ai hay
Áo hồng từng hát nghe da diết
Đầu bạc gặp nay khóc biệt ly
Chậu đã đổ rồi thu nước khó
Ngó lìa đau xót dứt tơ chưa
Lấy chồng thấy nói con ba đứa
Thương bấy áo xưa vẫn mặc đây.

22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sau loạn, phồn hoa người khác xưa,
Hạc bay trở lại, mấy ai hay?
Áo hồng uyển chuyển nàng xưa mặc,
Đầu bạc, gặp nàng than thở ngay.
Chậu nước đổ rồi, sao hốt lại,
Thân sen đứt đoạn tơ còn đây.
Lấy chồng đã có ba con dại.
Ái ngại cho nàng vẫn áo xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Người đất phồn hoa, loạn đã thay
Hạc về chốn cũ mấy ai hay
Nghe ca uyển chuyển hồng tay áo
Gặp khóc lưu đày bạc tóc mây
Bình đổ làm sao thu vét nước
Ngó lìa vẫn cứ vấn vương dây
Biết em xuất giá ba con nhỏ
Thương mãi từ xưa mặc áo này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Phồn hoa sau loạn hoá tang thương
Huyền hạc ai hay lại cố hương
Áo đỏ từng nghe ca uyển chuyển
Tóc sương cùng thấy khóc đôi phương
Thôi rồi chậu đổ nước khôn hốt
Thương quá ngó lìa tơ vẫn vương
Nghe nói lấy chồng ba sắp nhỏ
Áo xưa còn mặc thấy càng thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời