與歌者何戡

二十餘年別帝京,
重聞天樂不勝情。
舊人唯有何戡在,
更與殷勤唱渭城。

 

Dữ ca giả Hà Kham

Nhị thập dư niên biệt đế kinh,
Trùng văn thiên nhạc bất thăng tình.
Cựu nhân duy hữu Hà Kham tại,
Cánh dữ ân cần xướng "Vị Thành".

 

Dịch nghĩa

Hơn hai mươi năm xa cách chốn kinh đô,
Nay lại được nghe nhiều nhạc cung đình rất cảm động.
Ca sĩ cũ nay chỉ còn Hà Kham,
Ông hát tặng tôi bài "Vị Thành khúc".


Hà Kham là một ca sĩ nổi tiếng cùng thời với tác giả. Năm 805 tác giả bị biếm ra Lăng Châu làm chức tư mã, tới năm 828 mới được gọi về kinh đô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xa kinh đô hơn hai mươi năm
Lại nghe thiên nhạc chẳng hơn tình
Người ca chỉ sót Hà Kham cũ
Ân cần hát lại khúc Vị Thành

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Hai chục năm thừa xa đế kinh
Lại nghe tiên nhạc xiết bao tình
Người xưa chỉ có Hà Kham vậy
Vẫn thấy say sưa hát "Vị thành"


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai mươi năm biệt chốn kinh đô
Nay lại nghe ca thoả ước mơ
Người cũ Hà Kham nay vẫn hát
“Vị thành khúc” vẫn tuyệt như xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hai  chục năm dư xa đế khuyết
Nhạc tiên nghe lại gợi bao tình
Người xưa sót lại Hà Kham nhỉ?
Vẫn hát say sưa khúc Vị Thành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hai mươi năm quá rời kinh thành
Nghe lại nhạc trời bao nỗi tình
Người cũ Hà Khâm nay vẫn đó
Ân cần mời hát khúc Vị Thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai mươi năm cách chốn kinh đô,
Nghe nhạc cung đình thoả ước mơ.
Nay chỉ Hà Kham ca sĩ cũ,
“Vị Thành” hát tặng mấy vần thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời