題黃鶴樓

漢水城邊雲樹秋,
仙人不見只空樓。
何時天際來黃鶴?
底意江中付白鷗。
李伯未應收筆力,
崔君不合作鄉愁。
越南使者吳時位,
鬥膽題詩記此遊。

 

Đề Hoàng Hạc lâu

Hán Thuỷ thành biên vân thụ thâu (thu),
Tiên nhân bất kiến chỉ không lâu.
Hà thì thiên tế lai hoàng hạc?
Để ý giang trung phó bạch âu.
Lý bá vị ưng thâu bút lực,
Thôi quân bất hợp tác hương sầu.
Việt Nam sứ giả Ngô Thì Vị,
Đấu đảm đề thi ký thử du.

 

Dịch nghĩa

Thành bên sông Hán Thuỷ, cây và mây đã nhuốm vẻ thu,
Người tiên không thấy đâu, chỉ còn thấy lầu không.
Hạc vàng ở bên trời bao giờ trở lại?
Lòng cứ để mặc theo đàn âu trắng bay giữa sông.
Lý Bạch còn chưa ưng ý thơ, đành thu bút lại,
Thôi Hiệu cũng không thấy hợp, khiến lòng nhớ nhà khôn nguôi.
Sứ thần Việt Nam là Ngô Thì Vị,
Đánh bạo đề thơ ghi lại chuyến thăm lần này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Sử Nậu

Hán Thuỷ bên thành nhuốm sắc thâu (thu)
Lầu không vắng vẻ thấy tiên đâu
Bao giờ trở lại ơi hoàng hạc
Chỉ thấy sông dài trắng bóng âu
Bác Lý thơ thần mà chùn bút
Ông Thôi quê cũ gợi thơ sầu
Sứ giả Việt Nam Ngô Thì Vị
Đánh bạo đề thơ viếng cảnh này


Theo “Dòng Ngô Phúc Cơ - Tả Thanh Oai - Ngô gia văn phái”, Báo Hà Tây.
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Kiều Am

Hán Thuỷ bên thành cảnh sắc thu,
Người tiên chẳng thấy, thấy hoang lầu.
Bên trời liệu có về hoàng hạc,
Trên sóng cứ bơi thoả bạch âu.
Bác Lý tài cao sao bút gác?
Ông Thôi quê lạ đã thơ sầu.
Việt Nam sứ giả Ngô Thì Vị
Đánh bạo đề thơ tả viễn du.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hán Thuỷ thành bên mây cảnh thu,
Người tiên chẳng có thấy hoang lầu.
Hạc vàng trời thẳm bao giờ lại?
Để mặc sông dài trắng bóng âu.
Lý Bạch tài thơ đành cất bút,
Họ Thôi lòng nhớ nhà nên sầu.
Sứ thần nước Việt  Ngô Thì Vị,
Đánh bạo đề thơ ghi chuyến này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Hán bên thành nhuốm vẻ thu
Người tiên không thấy, trọi trơ lầu
Bên trời đâu nữa mong hoàng hạc
Trên sóng thôi đành dõi bạch âu
Bác Lý thơ hay đành gác bút
Chàng Thôi quê lạ khiến tâm sầu
Việt Nam sứ giả Ngô Thì Vị
Trộm viết, thi tài chẳng dám đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đã nhuốm sắc thu, thành Hán Thuỷ,
Người tiên chẳng thấy thấy lầu không.
Hạc vàng khuất nẻo tầng mây lặng,
Âu trắng còn đây giữa bãi sông.
Thơ Lý chưa ưng, thu bút, ngẫm,
Ý Thôi không hợp, nhớ nhà, trông.
Sứ thần Nam Việt Ngô Thì Vị,
Đánh bạo đề thơ chớ quở ngông!


02/2/2024
Chưa có đánh giá nào
Trả lời