Dưới đây là các bài dịch của Ngô Sử Nậu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nhuệ giang tịch phiếm (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Ngô Sử Nậu

Cuộc chơi nay vượt hẳn xưa rồi
Chiều nay trời thu nhẹ mái xuôi
Nước lặng một dòng giăng lụa trắng
Sao thưa vài chấm ánh thuyền côi
Tia vàng nắng quái lùm cây lộc
Đốm lửa đèn chài mặt bến trôi
Bồng Đảo lâu đài đâu đó nhỉ
Chân tu tìm giữa điểm linh đài


Theo “Dòng Ngô Phúc Cơ - Tả Thanh Oai - Ngô gia văn phái”, Báo Hà Tây.
Ảnh đại diện

Đề Hoàng Hạc lâu (Ngô Thì Vị): Bản dịch của Ngô Sử Nậu

Hán Thuỷ bên thành nhuốm sắc thâu (thu)
Lầu không vắng vẻ thấy tiên đâu
Bao giờ trở lại ơi hoàng hạc
Chỉ thấy sông dài trắng bóng âu
Bác Lý thơ thần mà chùn bút
Ông Thôi quê cũ gợi thơ sầu
Sứ giả Việt Nam Ngô Thì Vị
Đánh bạo đề thơ viếng cảnh này


Theo “Dòng Ngô Phúc Cơ - Tả Thanh Oai - Ngô gia văn phái”, Báo Hà Tây.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]