Vượt dãy Kỳ Dương, cao đệ nhất,
Ánh sao lẫn đuốc tỏ soi hồng.
Lưng trời đá xếp, trời cao ngất,
Lướt ngọn cây cao, ngọn gió rung.
Trại lính Hùng Bi bên phủ tía,
Nhà dân gà chó bạn cầu vồng.
Lên cao làm một vần thơ đẹp,
Nhưng cứ loay hoay mãi mới xong.

tửu tận tình do tại