30/05/2024 19:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hoàng Hạc lâu
題黃鶴樓

Tác giả: Ngô Thì Vị - 吳時位

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/11/2018 10:28

 

Nguyên tác

漢水城邊雲樹秋,
仙人不見只空樓。
何時天際來黃鶴?
底意江中付白鷗。
李伯未應收筆力,
崔君不合作鄉愁。
越南使者吳時位,
鬥膽題詩記此遊。

Phiên âm

Hán Thuỷ thành biên vân thụ thâu (thu),
Tiên nhân bất kiến chỉ không lâu.
Hà thì thiên tế lai hoàng hạc?
Để ý giang trung phó bạch âu.
Lý bá vị ưng thâu bút lực,
Thôi quân bất hợp tác hương sầu.
Việt Nam sứ giả Ngô Thì Vị,
Đấu đảm đề thi ký thử du.

Dịch nghĩa

Thành bên sông Hán Thuỷ, cây và mây đã nhuốm vẻ thu,
Người tiên không thấy đâu, chỉ còn thấy lầu không.
Hạc vàng ở bên trời bao giờ trở lại?
Lòng cứ để mặc theo đàn âu trắng bay giữa sông.
Lý Bạch còn chưa ưng ý thơ, đành thu bút lại,
Thôi Hiệu cũng không thấy hợp, khiến lòng nhớ nhà khôn nguôi.
Sứ thần Việt Nam là Ngô Thì Vị,
Đánh bạo đề thơ ghi lại chuyến thăm lần này.

Bản dịch của Ngô Sử Nậu

Hán Thuỷ bên thành nhuốm sắc thâu (thu)
Lầu không vắng vẻ thấy tiên đâu
Bao giờ trở lại ơi hoàng hạc
Chỉ thấy sông dài trắng bóng âu
Bác Lý thơ thần mà chùn bút
Ông Thôi quê cũ gợi thơ sầu
Sứ giả Việt Nam Ngô Thì Vị
Đánh bạo đề thơ viếng cảnh này
Theo “Dòng Ngô Phúc Cơ - Tả Thanh Oai - Ngô gia văn phái”, Báo Hà Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Vị » Đề Hoàng Hạc lâu