圓明園

契丹宮殿知何處,
長白園林見此間。
山後山前鋪曲屏,
澗南澗北走迴瀾。
草花簇簇連青嶂,
樓閣層層俯碧灣。
大帝興居渾簡質,
瓦壺紙帳木欄杆。

 

Viên Minh viên

Khiết Đan cung điện tri hà xứ,
Trường Bạch viên lâm kiến thử gian.
Sơn hậu sơn tiền phô khúc bính,
Giản nam giản bắc tẩu hồi lan.
Thảo hoa thốc thốc liên thanh chướng,
Lâu các tằng tằng phủ bích loan.
Đại đế hưng cư hồn giản chất,
Ngoã hồ chỉ trướng mộc lan can.

 

Dịch nghĩa

Cung điện Khiết Đan nơi đâu nhỉ?
Vườn rừng Trường Bạch hiện giữa chốn này
Núi trước núi sau: Bình phong uốn khúc
Khe nam khe bắc: Sóng lượn vòng tròn
Liền với mây xanh, cỏ hoa lớp lớp
Soi trên vụng biếc, lầu các tầng tầng
Thật giản dị, nơi ở nhà vua
Màn giấy, lọ sành, lan can bằng gỗ


Viên Minh viên là nơi ở cũ của cung điện Khiết Đan, nằm ở ngoài cửa Tây Trực, thành Bắc Kinh. Vua Thế Tông nhà Thanh lúc chưa lên ngôi đã ở trong vườn này. Trong vườn có hai cung điện lớn là Quang Minh và Cần Chính. Đời Ung Chính về sau, hằng năm cứ buổi đầu xuân lại đến làm việc ở đây.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Khiết Đan cung điện nơi nào nhỉ
Trường Bạch vườn rừng hiện ở đây
Núi trước núi sau, rừng lượn gấp
Khe nam khe bắc, sóng vòng quây
Cỏ hoa lớp lớp, liền non biếc
Lầu gác tầng tầng, kế vũng đầy
Nhà ở nhà vua bình dị nhỉ?
Lọ sành, màn giấy, giản đơn thay!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khiết Đan cung điện ở nơi đâu?
Trường Bạch vườn rừng hiện chốn này,
Núi trước núi sau non uốn khúc
Khe nam khe bắc sóng vòng vây.
Mây xanh liền với hoa từng lớp,
Vụng biếc soi trên các lớp tầng,
Nơi ở nhà vua thật giản dị,
Gỗ thềm màn giấy với bình sành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời