Quá Hoàng Châu thành đề Đông Pha tiên sinh từ

Hoàng Châu giang thượng nguyệt điều điều
Hương tiến tiên từ số chú thiêu
Trúc tựu giao đằng hàn bích bút
Nhã ca khuê động lục dương kiêu
Biều ca khuyển mẫu long thuỳ biện
Chu phiếm yên ba hạc tự phiêu
Xích tích hoàng thường như đắc lộ
Thương sinh ưng bất khiếu thanh miêu

 

Dịch nghĩa

Giữa dòng Hoàng Giang mặt trăng như bị kéo dài ra
Trên bàn thờ đền Tiên mấy nén hương dâng tiến đã cháy tàn
Cành trúc sà xuống con giao long ngọn bút xanh lạnh
Điệu nhã ca bên cầu Lục Dương vang động
Ai nhận ra con rồng uống rượu ngân ca giữa cánh đồng
Thuyền trôi trong khói sóng đàn hạc bơi theo
Giày đỏ quần vàng nếu mà được đắc đạo
Dân đen đã chẳng phải oán trách phép thanh miêu


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Hoàng Giang trăng kéo dài thêm
Hương nhang dâng tiến đền Tiên cháy hồng
Nhã ca vang động Lục Dương
Cành tre sà xuống giao long, bút mòn
Rồng ca, uống rượu giữa đồng
Hạc bơi, thuyền lướt trên sông sóng tràn
Lên Tiên giày đỏ quần vàng
Nào Thanh miêu bị oán than nợ nần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mặt nguyệt Hoàng Giang kéo mãi ra,
Đền Tiên hương cúng đã tàn hoa.
Giao long sà xuống bút cành trúc,
Vang động Lục Dương điệu nhã ca.
Ngân hát giữa đồng rồng uống rượu,
Thuyền trôi khói sóng hạc bay sà.
Quần vàng giày đỏ mà thêm đạo?
Chẳng phải dân đen trách phép tà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời