萬松山

楚粵崗巒盛產松,
亭亭夾道綠陰濃。
參天老幹方條達,
滿地英枝更鬱蔥。
聚寶團團根有虎,
凌霜個個甲成龍。
愛渠特立昂然骨,
不怕寒威歲有冬。

 

Vạn Tùng sơn

Sở, Việt cương loan thịnh sản tùng,
Đình đình giáp đạo lục âm nùng.
Tham thiên lão cán phương điều đạt,
Mãn địa anh chi cánh uất thông.
Tụ bảo đoàn đoàn căn hữu hổ,
Lăng sương cá cá giáp thành long.
Ái cừ đặc lập ngang nhiên cốt,
Bất phạ hàn uy thế hữu đông.

 

Dịch nghĩa

Mọc nhiều thông, núi non vùng Sở, Việt,
Toả bóng râm xanh mát, sừng sững bên đường.
Ngất trời, cội già còn đương vươn thẳng,
Rợp đất, cành non đương độ sum suê.
Vạt vạt cây quý họp lại, gốc có hổ phách,
Cây cây trải tuyết sương, vỏ thành vấy rồng.
Yêu mến ngươi bởi một mình hiên ngang đứng sững,
Chẳng sợ gì rét dữ giữa mùa đông.


Tùng Châu ở chỗ giáp giới Vĩnh Châu và Toàn Châu, ven rừng cây tùng cây bách mọc thành rừng, đường núi có biển đề “Vạn tùng giáp đạo”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Sở, Việt non đồi mọc lắm thông,
Bên đường sừng sững bóng râm lồng.
Ngất trời cội nẩy già tươi tắn,
Rợp đất cành vươn rắn lạ lùng.
Hổ phách kết tinh vầng báu tụ,
Vẩy rồng đóng lớp dấu sương phong.
Yêu cây cốt cách ngang tàng đứng,
Chả sợ chi trời rét giá đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vùng đồi Sở Việt lắm thông,
Bên đường sừng sững cây lồng bóng xanh.
Ngất trời cội nẩy tươi cành,
Cành vươn rợp đất rắn đanh lạ hình.
Báu thành hổ phách kết tinh,
Vẩy rồng đóng lớp dấu hình sương phong.
Yêu cây cốt cách ngang tàng,
Khí trời chả sợ rét hàn đông sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Núi non Sở Việt mọc nhiều thông,
Sừng sững bên đường bóng toả trong.
Cây cối ngất trời vươn thẳng vút,
Cành non rợp đất, toả um tùm.
Từng vùng từng vạt, thân hổ phách,
Từng khóm từng cây, vỏ vẩy rồng.
Cốt cách hiên ngang ta mến phục,
Chẳng hiềm rét dữ giữa mùa đông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời