題御屏畫圖其四-諸葛祭風

十八姨姨上漢臺,
心情只得臥龍來。
羽輪吹出長江瀨,
橫槊之雄安在哉。

 

Đề ngự bình hoạ đồ kỳ 4 - Gia Cát tế phong

Thập bát di di thướng Hán đài,
Tâm tình chỉ đắc Ngoạ Long lai.
Vũ luân xuy xuất trường giang lại,
Hoành sóc chi hùng an tại tai.

 

Dịch nghĩa

Mười tám dì gió lên đài nhà Hán,
Việc ấy chỉ có Ngoạ Long mới làm được.
Quạt lông thổi cho sóng nước sông cuộn lên,
Đấng anh hùng chĩa ngang ngọn giáo nào còn đâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Dì gió lên đài Hán cả rồi,
Tâm tình chỉ tự Ngoạ Long thôi.
Quạt lông gió nổi trên sông ấy,
Ngọn giáo anh hùng đâu mất rồi.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dì gió lên đài nhà Hán rồi,
Việc nầy chỉ có Ngoạ Long thôi.
Quạt lông làm gió sóng dâng nổi,
Ngọn giáo anh hùng đâu cõi đời.

15.00
Trả lời