18/10/2021 21:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề ngự bình hoạ đồ kỳ 4 - Gia Cát tế phong
題御屏畫圖其四-諸葛祭風

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2020 09:30

 

Nguyên tác

十八姨姨上漢臺,
心情只得臥龍來。
羽輪吹出長江瀨,
橫槊之雄安在哉。

Phiên âm

Thập bát di di thướng Hán đài,
Tâm tình chỉ đắc Ngoạ Long lai.
Vũ luân xuy xuất trường giang lại,
Hoành sóc chi hùng an tại tai.

Dịch nghĩa

Mười tám dì gió lên đài nhà Hán,
Việc ấy chỉ có Ngoạ Long mới làm được.
Quạt lông thổi cho sóng nước sông cuộn lên,
Đấng anh hùng chĩa ngang ngọn giáo nào còn đâu.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Dì gió lên đài Hán cả rồi,
Tâm tình chỉ tự Ngoạ Long thôi.
Quạt lông gió nổi trên sông ấy,
Ngọn giáo anh hùng đâu mất rồi.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập I), NXB Khoa học xã hội, 2003, tr. 203

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Đề ngự bình hoạ đồ kỳ 4 - Gia Cát tế phong