夔州歌十絕句其九

武侯祠堂不可忘,
中有松柏參天長。
干戈滿地客愁破,
雲日如火炎天涼。

 

Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 9

Vũ Hầu từ đường bất khả vong,
Trung hữu tùng bách tham thiên trường.
Can qua mãn địa khách sầu phá,
Vân nhật như hoả viêm thiên lương.

 

Dịch nghĩa

Đền thờ Vũ Hầu không thể mất được,
Trong khu đó thông bách cao tới trời.
Chiến tranh đầy đất khách buồn lòng lắm,
Mây ban ngày như lửa hâm nóng cái khí mát của trời.


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nơi thờ Vũ Hầu không thể quên,
Trong có thông bách, trời cao vươn.
Chiến tranh khắp chốn buồn lòng khách,
Mây ngày như lửa khí trời hun.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đền thờ Vũ Hầu không thể mất
Trong đó cao thông bách tới trời
Binh đao sầu khách quê người
Mây ngày như lửa hâm trời mát yên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời