Gió mưa đưa tiễn xuân đi
Tuyết bay chào đón xuân về cùng ai
Non cao băng đóng chặt rồi
Mà cành hoa ấy vẫn tươi muôn phần

Tươi nào phải để tranh xuân
Tươi là để báo tin xuân đã về
Tưng bừng đợi khắp sơn khê
Hoa này trong đám hoa kia cùng cười

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)