19/06/2024 04:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bốc toán tử - Vịnh mai
卜算子-詠梅

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2008 23:47

 

Nguyên tác

風雨送春歸,
飛雪迎春到。
已是懸崖百丈冰,
猶有花枝俏。

俏也不爭春,
只把春來報。
待到山花爛漫時,
她在叢中笑。

Phiên âm

Phong vũ tống xuân quy,
Phi tuyết nghênh xuân đáo.
Dĩ thị huyền nhai bách trượng băng,
Do hữu hoa chi tiếu.

Tiếu dã bất tranh xuân,
Chỉ bả xuân lai báo.
Đãi đáo sơn hoa lạn mạn thì,
Tha tại tùng trung tiếu.

Bản dịch của Xuân Thuỷ

Gió mưa đưa tiễn xuân đi
Tuyết bay chào đón xuân về cùng ai
Non cao băng đóng chặt rồi
Mà cành hoa ấy vẫn tươi muôn phần

Tươi nào phải để tranh xuân
Tươi là để báo tin xuân đã về
Tưng bừng đợi khắp sơn khê
Hoa này trong đám hoa kia cùng cười

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Bốc toán tử - Vịnh mai