彭蠡湖中望廬山

太虛生月暈,
舟子知天風。
掛席候明發,
渺漫平湖中。
中流見匡阜,
勢壓九江雄。
黯黮凝黛色,
崢嶸當曙空。
香爐初上日,
瀑水噴成虹。
久欲追尚子,
況茲懷遠公。
我來限於役,
未暇息微躬。
淮海途將半,
星霜歲欲窮。
寄言岩棲者,
畢趣當來同。

 

Bành Lễ hồ trung vọng Lư sơn

Thái hư sinh nguyệt vựng,
Chu tử tri thiên phong.
Quải tịch hậu minh phát,
Diểu mạn bình hồ trung.
Trung lưu kiến Khuông phụ,
Thế áp Cửu Giang hùng.
Ảm đạm ngưng đại sắc,
Tranh vanh đương thự không.
Hương Lô sơ thướng nhật,
Bộc thuỷ phún thành hồng.
Cửu dục truy Thượng tử,
Huống tư hoài Viễn công.
Ngã lai hạn ư dịch,
Vị hạ tức vi cung.
Hoài hải đồ tương bán,
Tinh sương tuế dục cùng.
Ký ngôn nham thê giả,
Tất thú đương lai đồng.

 

Dịch nghĩa

Một vầng trăng sáng trong không trung,
Người trên thuyền nhận biết cảnh trời.
Mây dần trôi trăng dần sáng hơn,
Nước mặt hồ phẳng lặng và mênh mông.
Ra giữa hồ nhìn thấy núi Lư xa xa,
Thế núi hùng vĩ trong vùng Cửu Giang.
Sắc núi mờ nhạt như phấn xanh vẽ mi,
Vươn cao nơi chân trời sắp rạng sáng.
Mặt trời vừa ló khỏi ngọn Hương Lô,
Bụi nước từ thác nước tạo ra cầu vồng.
Từ lâu ta đã muốn theo Thượng tử ẩn cư,
Huống lại luôn tưởng nhớ Viễn công.
Ta nay đang kẹt du ngoạn,
Chưa thể ngưng đặng hưởng nhàn.
Chương trình rong chơi sông hồ chưa được một nửa,
Mà năm tháng với sao trời và sương khói sắp tận cùng.
Gửi lời tới chư vị đang ẩn cư trên núi,
Cái thú vị của các ông cũng như của tôi.


Bành Lễ là tên hồ Bà Dương đời Đường, trong tỉnh Giang Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một vầng trăng sáng rỡ tầng không,
Khách giữa thuyền nhìn rõ cảnh phong.
Mây tản, nguyệt càng thêm tỏ rạng,
Nước trên hồ phẳng lặng mênh mông.
Giữa hồ nhìn thấy dáng Lư sơn,
Thế trấn Cửu Giang hùng vĩ hơn.
Xanh nhạt mơ hồ như phấn mắt,
Chân trời sắp sáng, núi cao vươn.
Hương Lô vừa mới lộ vừng đông,
Bụi nước thác phun tạo mống hồng.
Lâu lắm thường mong theo Thượng tử,
Huống hồ hằng tưởng nhớ Viễn công.
Ta nay du ngoạn cũng chưa an,
Khó thể ngưng cho được hưởng nhàn.
Rong ruổi sông hồ chưa được nửa,
Tháng năm, sao khói sắp suy tàn.
Gởi lời nhắn ẩn nhân trên núi,
Vui thú riêng ta tựa các ngài.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Trên không trăng sáng một vầng
Khách thuyền ngắm cảnh trời quang
Mây tan trăng dần tỏ rạng
Mặt hồ phẳng lặng mênh mang.
Giữa hồ thấy Khuông cao ngất
Áp đảo cả vùng Cửu Giang.
Sắc núi xanh đen nhoà nhạt
Đỉnh cao vút lúc rạng đông
Ngọn Hương Lô mặt trời gát
Bụi nước thác sắc cầu vồng
Từ lâu muốn theo Thượng tử
Lại luôn tưởng nhớ Viễn công.
Ta nay còn bận việc quan
Thân này chưa nhàn rảnh rỗi
Sông Hoài một nửa ruổi rong
Tháng năm tàn theo sao khói
Nhắn tới chư nhân trên núi
Khi xong một thú vui cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong không trung một vầng trăng sáng
Nguời trên thuyền lặng ngắm cảnh trời
Mây trôi, trăng dãi nơi nơi
Mặt hồ phẳng lặng, chân trời mênh mông
Ra giữa hồ mà trông Lư núi
Thế uy hùng so với Cửu Giang
Sắc mờ như phấn màu lam
Vươn cao trong ánh nắng đang sáng ngời
Từ Hương Lô mặt trời vừa ló
Thác nước gieo nên có cầu vồng
Muốn theo Thượng tử ở không
Lòng luôn ngưỡng mộ Viễn công thoát trần
Ta nay đang vui chân du ngoạn
Chưa thể ngưng mà đặng hưởng nhàn
Sông hồ mới nửa còn ham
Tuổi đời, mây khói đã toan sắp tàn
Gửi lời chư vị trên non
Thú vui trên đó tương đồng với tôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời