下第後病中

獻玉頻年命未通,
窮秋成病悟真空。
笑看朝市趨名者,
不病那知在病中。

 

Há đệ hậu bệnh trung

Hiến ngọc tần niên mệnh vị thông,
Cùng thu thành bệnh ngộ chân không.
Tiếu khan triều thị xu danh giả,
Bất bệnh na tri tại bệnh trung.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Vận chưa thông tuy nhiều năm hiến ngọc
Cuối mùa thu nhiễm bệnh mọi sự không
Đường danh lợi cười xem người tìm kiếm
Kẻ khoẻ đâu biết người bệnh âm thầm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhiều năm hiến ngọc chưa thông phận
Không được gì, bệnh nhận chân ra
Công danh tìm kiếm cười xoà
Người không bệnh chẳng ngộ ra điều này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nhiều năm hiến ngọc phận long đong
Bị bệnh, thu nghèo ngộ lẽ không.
Cười bọn háo danh mua bán chức
Người lành kẻ ốm chẳng cùng thông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhiều năm hiến ngọc vận chưa thông,
Nhiễm cuối mùa thu mọi sự không.
Danh lợi cười xem người kiếm mãi,
Khoẻ không biết kẻ bệnh bên trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời