06/07/2022 23:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Há đệ hậu bệnh trung
下第後病中

Tác giả: Lục Sướng - 陸暢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/07/2014 23:14

 

Nguyên tác

獻玉頻年命未通,
窮秋成病悟真空。
笑看朝市趨名者,
不病那知在病中。

Phiên âm

Hiến ngọc[1] tần niên mệnh vị thông,
Cùng thu thành bệnh ngộ chân không.
Tiếu khan triều thị[2] xu danh giả[3],
Bất bệnh na tri tại bệnh trung[4].

Bản dịch của Trần Đông Hải

Vận chưa thông tuy nhiều năm hiến ngọc
Cuối mùa thu nhiễm bệnh mọi sự không
Đường danh lợi cười xem người tìm kiếm
Kẻ khoẻ đâu biết người bệnh âm thầm
[1] Chỉ kẻ sĩ muốn đem tài trí hiến dâng để mong phục vụ triều đình, nhưng nhiều khi không được thu dụng. Tích thời Xuân Thu, có người nước Sở tên Biện Hoà 卞和 tìm được ngọc quý dâng Sở Lệ Vương 楚厲王, nhưng triều đình cho là ngọc giả nên bị chặt chân. Đến đời Sở Văn Vương, ngọc Biện Hoà mới được biết đến và được thu dụng.
[2] Chỉ đường công danh.
[3] Những người tìm kiếm công danh, ở đây chỉ những người đi thi mong đỗ đạt để ra làm quan.
[4] Ý nói người không bệnh (thi đậu) không biết được tâm sự của người bệnh (thi rớt).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Sướng » Há đệ hậu bệnh trung