Muốn đan gấp nhưng lười vì ốm
Áo lạnh kia không thể dệt thành
Bước khỏi giường quên mình gầy rạt
Mang giày vào thân thể nhẹ tênh
Như Thanh Đế lửng lơ bước nhỏ
Giống Hằng Nga phơ phất diễm tình
Biết cậy ai hoài thu chốn cũ
Nên cùng trăng hải thệ sơn minh

tửu tận tình do tại