Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 04/08/2014 06:53 bởi tôn tiền tử
Vương Đoan Thục 王端淑 tự Ngọc Ánh 玉映, hiệu Ánh Nhiên 映然, người Sơn Âm, Chiết Giang, em gái của Vương Tĩnh Thục, vợ chư sinh Đinh Triệu Thánh 丁肇聖. Tác phẩm có Ngọc Ánh đường tập 玉映堂集 và Ngâm hồng tập 吟紅集.