竹枝詞九首其六(城西門前灩澦堆)

城西門前灩澦堆,
年年波浪不能摧。
懊惱人心不如石,
少時東去復西來。

 

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 6 (Thành tây môn tiền Diễm Dự đôi)

Thành tây môn tiền Diễm Dự đôi,
Niên niên ba lãng bất năng thôi.
Áo não nhân tâm bất như thạch,
Thiếu thời đông khứ phục tây lai.

 

Dịch nghĩa

Trước cửa phía tây thành là gò Diễm Dự
Năm năm sóng đánh mãi nhưng không xoi mòn được
Lòng người không giống như đá, cứ buồn mãi
Trẻ ham sang đông, già trở về tây

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tây thành là Diễm Dự Đôi
Năm năm sóng hận không thôi vỗ bờ
Người đâu như đá lòng trơ
Trẻ ham đông nhộn già chờ tây phương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngoài mé tây thành Diệm Dự Đôi,
Năm năm sóng gió vỗ liên hồi.
Lòng người ảo não, không như đá,
Trẻ hướng đông, già tây hướng thôi !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trước cửa tây thành Diễm Dự Đôi
Năm năm sóng vỗ mãi không xoi
Buồn lòng người chẳng như hòn đá
Trẻ đến đông già trở lại tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phía cửa thành tây gò Diễm Dự
Năm năm sóng gió vỗ không ngừng
Lòng người ảo não đâu như đá
Già hướng về tây trẻ hướng đông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước cửa tây là gò Diễm Dự
Năm lại năm sóng vỗ không mòn
Người không như đá cứ buồn
Trẻ ham đông tiến, già luồn về tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngoài cửa tây thành gò Diễm Dự
Năm năm sóng dập chẳng hề chi
Lòng người buồn bực không như đá
Thời trẻ đi đông lại trở tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước cửa tây thành gò Diễm Dự,
Năm năm sóng đánh mãi không mòn.
Lòng người buồn mãi không như đá,
Già trở về tây trẻ hướng đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời