19/05/2022 15:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 6 (Thành tây môn tiền Diễm Dự đôi)
竹枝詞九首其六(城西門前灩澦堆)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/11/2006 14:13

 

Nguyên tác

城西門前灩澦堆,
年年波浪不能摧。
懊惱人心不如石,
少時東去復西來。

Phiên âm

Thành tây môn tiền Diễm Dự đôi,
Niên niên ba lãng bất năng thôi.
Áo não nhân tâm bất như thạch,
Thiếu thời đông khứ phục tây lai.

Dịch nghĩa

Trước cửa phía tây thành là gò Diễm Dự
Năm năm sóng đánh mãi nhưng không xoi mòn được
Lòng người không giống như đá, cứ buồn mãi
Trẻ ham sang đông, già trở về tây

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tây thành là Diễm Dự Đôi
Năm năm sóng hận không thôi vỗ bờ
Người đâu như đá lòng trơ
Trẻ ham đông nhộn già chờ tây phương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Trúc chi từ cửu thủ kỳ 6 (Thành tây môn tiền Diễm Dự đôi)