竹枝詞九首其一(白帝城頭春草生)

白帝城頭春草生,
白鹽山下蜀江清。
南人上來歌一曲,
北人莫上動鄉情。

 

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 1 (Bạch Đế thành đầu xuân thảo sinh)

Bạch Đế thành đầu xuân thảo sinh,
Bạch Diêm sơn hạ Thục giang thanh.
Nam nhân thượng lai ca nhất khúc,
Bắc nhân mạc thướng động hương tình.

 

Dịch nghĩa

Đầu thành Bạch Đế cỏ xuân mọc lên tươi tốt
Dưới chân núi Bạch Diêm là sông Thục nước trong
Người miền nam trên cao hát một bài
Khiến người đất bắc động lòng nhớ quê


Tác giả viết theo làn điệu dân ca "Trúc chi từ" vùng Quỳ Châu. Thời gian này (821-824) Lưu Vũ Tích đang làm Quỳ Châu thứ sử. Ông là một người yêu thích dân ca, đến địa phương nào cũng học tập dân ca vùng ấy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đầu thành Bạch Đế cỏ xanh
Bạch Diêm, sông Thục uốn quanh chạy dài
Người nam cao giọng một bài
Khiến cho khách bắc miệt mài tình quê.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Cỏ tươi Bạch Đế lúc xuân sang,
Trong vắt, Bạch Diêm nước Thục giang.
Hướng tới người Nam ca một khúc,
Thôi lên người Bắc động tình làng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đầu thành Bạch Đế cỏ xuân tươi
Chân núi Bạch Diêm nước biếc ngời.
Cao giọng người nam ca một khúc
Khiến người bắc cảm nhớ tình quê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu thành dờn dợn cỏ xuân
Dưới non sông Thục nước trong lượn lờ
Người nam vừa trọn khúc ca
Bâng khuâng kẻ bắc tình quê chạnh lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ xuân mọc đầu thành Bạch đế
Sông Thục trong dưới mé Bạch diêm
Người nam lên núi hát êm
Người bắc nghe chạnh nỗi niềm nhớ quê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đầu thành Bạch Đế cỏ xuân mọc
Dưới núi Bạch Diêm sông Thục trong
Lên núi người nam ca một khúc
Chẳng lên người bắc trỗi tình quê hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bạch Đế đầu thành xuân cỏ tươi,
Bạch Diêm chân núi nước trong ngời.
Trên cao một khúc người nam hát,
Người bắc động lòng quê nhớ thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời