10/08/2022 21:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 1 (Bạch Đế thành đầu xuân thảo sinh)
竹枝詞九首其一(白帝城頭春草生)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/11/2006 14:09

 

Nguyên tác

白帝城頭春草生,
白鹽山下蜀江清。
南人上來歌一曲,
北人莫上動鄉情。

Phiên âm

Bạch Đế thành đầu xuân thảo sinh,
Bạch Diêm sơn hạ Thục giang thanh.
Nam nhân thượng lai ca nhất khúc,
Bắc nhân mạc thướng động hương tình.

Dịch nghĩa

Đầu thành Bạch Đế cỏ xuân mọc lên tươi tốt
Dưới chân núi Bạch Diêm là sông Thục nước trong
Người miền nam trên cao hát một bài
Khiến người đất bắc động lòng nhớ quê

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đầu thành Bạch Đế cỏ xanh
Bạch Diêm, sông Thục uốn quanh chạy dài
Người nam cao giọng một bài
Khiến cho khách bắc miệt mài tình quê.
Tác giả viết theo làn điệu dân ca "Trúc chi từ" vùng Quỳ Châu. Thời gian này (821-824) Lưu Vũ Tích đang làm Quỳ Châu thứ sử. Ông là một người yêu thích dân ca, đến địa phương nào cũng học tập dân ca vùng ấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Trúc chi từ cửu thủ kỳ 1 (Bạch Đế thành đầu xuân thảo sinh)