浪淘沙其七

八月濤聲吼地來,
頭高數丈觸山回。
須臾卻入海門去,
卷起沙堆似雪堆。

 

Lãng đào sa kỳ 7

Bát nguyệt đào thanh hống địa lai,
Đầu cao sổ trượng xúc sơn hồi.
Tu du khước nhập Hải Môn khứ,
Quyển khởi sa đôi tự tuyết đôi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Vào tháng tám sóng tranh nhau hú
Những ngọn cao vỗ núi quay về
Hải Môn sóng đến tràn trề
Cát cao như tuyết sóng đè cuốn trôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tháng tám tiếng sóng vang vượt trội
Bay lên cao đụng núi vọng về
Hải Môn chốc lát tới kề
Quyện vào đống cát tựa hồ tuyết băng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sóng tháng tám âm gầm đất vang
ngọn cao vài trượng dội non ngàn
Hải Môn vào tới trong giây lát
Cuộn đống cát thành đống tuyết băng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tháng tám sóng gầm đất vọng lại
Đầu cao vài trượng dội non về
Thoáng qua lại nhập cửa ra biển
Gò cát cuộn như gò tuyết kia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng tám sóng gầm âm đất vang,
Bốc cao vài trượng dội non ngàn.
Hải Môn giây lát sóng tràn tới,
Cuộn cát thành đồi đống tuyết tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời