浪淘沙其八

莫道讒言如浪深,
莫言遷客似沙沉。
千淘萬漉雖辛苦,
吹盡狂沙始到金。

 

Lãng đào sa kỳ 8

Mạc đạo sàm ngôn như lãng thâm,
Mạc ngôn thiên khách tự sa trầm.
Thiên đào vạn lộc tuy tân khổ,
Xuy tận cuồng sa thủy đáo câm.

 

Dịch nghĩa

Đừng có nghe lời dèm pha, chúng như các cơn sóng thâm hiểm,
Đừng coi các người bị lưu đày như các hạt cát bị chìm sâu.
Sau bao đãi lọc đầy gian khổ,
Cuối cùng hạt cát cũng thấy đúng là hạt vàng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Đừng nói, lời gièm sâu như sóng
Khách thơ đày chìm đắm cát sa
Vạn ngàn cay đắng trải qua
Đãi bao nhiêu cát mới ra lớp vàng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lời dèm pha độc như sóng hiểm
Khách lưu đày bị biếm hàm oan
Trải qua đãi lọc gian nan
Cuối cùng hạt cát thành vàng sáng trưng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đừng nghe sàm sĩa sóng ngầm
Đừng xem quan biếm ra lầm cát sâu
Qua sàng lọc lắm khổ đau
Cuối cùng đãi cát mãi sau được vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chớ nói lời gièm như sóng sâu
Đừng coi quan biếm cát chìm lâu
Vạn nghìn đãi lọc tuy gian khổ
Thổi hết cát điên vàng xuất đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như sóng lời dèm pha hiểm sâu,
Đừng coi người biếm cát chìm sâu.
Sau bao đãi lọc đầy gian khổ,
Hạt cát cuối cùng vàng lộ đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời