浪淘沙其四

鸚鵡洲頭浪颭沙,
青樓春望日將斜。
銜泥燕子爭歸舍,
獨自狂夫不憶家。

 

Lãng đào sa kỳ 4

Anh Vũ châu đầu lãng triển sa,
Thanh lâu xuân vọng nhật tương tà.
Hàm nê yến tử tranh quy xá,
Độc tự cuồng phu bất ức gia.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Bãi Anh Vũ cát vàng sóng đãi
Thanh lâu người ngóng mãi chiều xuân
Tranh về chim én ngậm bùn
Nhớ nhà không kể đến cuồng phu quân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sóng vỗ bờ cát đầu Anh Vũ
Trên lầu xanh đứng ngó lúc chiều
Én bay về tổ thân yêu
Chỉ chồng mê mải phiêu diêu không về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Anh Vũ sóng đưa bãi cát bồi
Lầu xanh trông vọng bóng chiều trôi.
Tranh nhau én ngậm bùn về tổ
Chẳng nhớ nhà chồng chỉ dạo chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Anh Vũ bãi đầu sóng đãi cát
Lầu xanh xuân ngóng trời gần tà
Ngậm bùn chim én tranh về tổ
Chỉ có chồng điên chẳng nhớ nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh Vũ sóng đưa bãi cát xa,
Lầu xanh trông vọng bóng chiều tà.
Ngậm bùn về tổ tranh nhau én,
Chỉ độc chồng điên chẳng nhớ nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời