22/07/2024 03:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng đào sa kỳ 7
浪淘沙其七

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/11/2006 04:58

 

Nguyên tác

八月濤聲吼地來,
頭高數丈觸山回。
須臾卻入海門去,
卷起沙堆似雪堆。

Phiên âm

Bát nguyệt đào thanh hống địa lai,
Đầu cao sổ trượng xúc sơn hồi.
Tu du khước nhập Hải Môn khứ,
Quyển khởi sa đôi tự tuyết đôi.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Vào tháng tám sóng tranh nhau hú
Những ngọn cao vỗ núi quay về
Hải Môn sóng đến tràn trề
Cát cao như tuyết sóng đè cuốn trôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Lãng đào sa kỳ 7