彈琴

泠泠七絃上,
靜聽松風寒。
古調雖自愛,
今人多不彈。

 

Đàn cầm

Linh linh thất huyền thượng,
Tĩnh thính tùng phong hàn.
Cổ điệu tuy tự ái,
Kim nhân đa bất đàn.

 

Dịch nghĩa

Trên bảy dây đàn lạnh lẽo,
Vang lên tiếng gió lạnh trên hàng thông khi yên lặng nghe.
Điệu nhạc cổ tuy là điệu mình yêu thích,
Nhưng người thời nay không còn gảy nhiều nữa.


Đây là một dị bản của 4 câu giữa bài U cầm

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đàn rung lạnh lẽo bảy dây
Nghe như gió lạnh thổi lay thông già
Ta yêu điệu cổ đàn ca
Nhưng nay thiên hạ phần đa không đàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thánh thót bảy dây đàn
Tiếng thông vang lộng gió
Điệu cổ ta thường ưa
Đời nay ai gảy có!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Bảy dây đàn lạnh cứng
Nghe gió rét thông sầu
Điệu cổ tình say đắm
Mấy ai đàn nữa đâu!

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Bảy dây réo rắt cung đàn
Lặng nghe gió lạnh trên hàng thông reo
Điệu xưa ta vẫn còn yêu
Người nay hầu hết đã thôi không đàn.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngân vang trên bảy dây đàn,
Vang lên tiếng gió trên hàng thông cao.
Tuy yêu thích điệu nhạc xưa,
Thời nay người chẳng còn ưa gảy nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Bảy dây đàn lạnh run lên
Hàng thông lạnh lẽo lặng yên nghe đàn
Điệu nhạc xưa lòng mê man
Nhưng người nay chẳng ai đàn điệu xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bảy dây thanh thoát năm cung
Lặng nghe gió lạnh rừng tùng chơi vơi
Điệu xưa chỉ độc mình chơi
Khúc này đàn được mấy người đời nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Đàn cầm lạnh lẽo bảy dây
Ngân trong gió thoảng, ngất ngây mối tình
Điệu xưa mình thích riêng mình
Người nay chẳng thích là tình người nay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]