九日

曾共山翁把酒時,
霜天白菊繞階墀。
十年泉下無人問,
九日樽前有所思。
不學漢臣栽苜蓿,
空教楚客詠江蘺。
郎君官貴施行馬,
東閣無因再得窺。

 

Cửu nhật

Tằng cộng sơn ông bả tửu thì,
Sương thiên bạch cúc nhiễu giai trì.
Thập niên tuyền hạ vô nhân vấn,
Cửu nhật tôn tiền hữu sở ti.
Bất học Hán thần tài mục túc,
Không giao Sở khách vịnh giang ly.
Lang quân quan quý di hành mã,
Đông các vô nhân tái đắc khuy.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Từng nâng ly cùng người sơn dã
Quanh thềm nhà cúc trắng sương trời
Mười năm rồi chẳng ai thăm hỏi
Nay trùng dương nhắp rượu nhớ ai
Không theo quan Hán trồng mục túc
Chỉ làm khách Sở vịnh giang ly
Lang quân chức trọng lên mình ngựa
Nhếch mắt phòng đông được mấy khi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Từng với sơn ông chén rượu khà,
Sân thềm cúc trắng đẫm sương sa.
Mười năm dưới suối lời thăm bặt,
Trùng cửu bên ly nỗi nhớ ra.
Quan Hán, không noi trồng luống cỏ,
Sở nhân, chẳng học vịnh dòng hoa.
Lang quân quan quý thân lên ngựa,
Đông các sao chừng ngại liếc qua !

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Từng với sơn ông rượu mấy tuần
Quanh thềm cúc trắng lẫn sương ngân
Mười năm dưới suối không người khách
Trùng cửu bên vò nhớ bạn thân
Chẳng học Hán thần trồng mục túc
Không theo Sở khách vịnh rau tần
Lang quân chức lớn đi xe ngựa
Đông các nhìn qua chỉ một lần

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từng cùng bác sơn nhân uống rượu
Trời đầy sương hoa nhiễu bậc thềm
Mười năm bên suối ai thăm
Trùng dương trước rượu băn khuăn nỗi niềm
Không trồng rau công thần nhà Hán
Chẳng Sở nhân vịnh tán rau ly
Con quan ngựa cưỡi ông đi
Tôi thì đông các ngó gì nữa đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từng nâng chén rượu với sơn ông,
Cúc trắng quanh thềm sương đẫm trong.
Dưới suối mười năm không có khách,
Trùng dương bên rượu bạn thân không.
Không theo Sở khách rau tần vịnh,
Chẳng học Hán thần mục túc trồng.
Chức trọng lang quân xe ngựa kéo,
Nhìn qua chỉ một lần lầu Đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời