寄人

寄語雙蓮子,
須知用意深。
莫嫌一點苦,
便擬棄蓮心。

 

Ký nhân

Ký ngữ song “liên tử”,
Tu tri dụng ý thâm.
Mạc hiềm nhất điểm khổ,
Tiện nghĩ khí liên tâm.

 

Dịch nghĩa

Viết ra hai chữ “liên tử”,
Nên biết là có dụng ý sâu xa.
Đừng vì một chút vị đắng,
Mà định vứt bỏ đi tâm sen.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người xưa viết ra từ "liên tử"
Phải dụng tâm hiểu tứ cao thâm
Đừng vì vị đắng sen tâm
Mà đem vứt bỏ sai lầm đài hoa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nghĩa hai câu cuối

莫嫌一點苦,
便擬棄蓮心。
Mạc hiềm nhất điểm khổ,
Tiện nghĩ khí liên tâm.
= Chớ vì chút đắng, lại tính chuyện vứt bỏ tim sen.
蓮心 (莲心) liên tâm: tim sen. 棄蓮心 khí liên tâm: vứt bỏ tim sen.
Tim sen khá đắng, nhưng vứt bỏ nó đi thì cũng đáng tiếc, vì là vị thuốc quý, có tác dụng an thần, thanh nhiệt, giải độc; trị mất ngủ, áp huyết cao..
Mặt khác, 蓮心 cũng đồng âm với 憐心 (怜心) liên tâm: lòng thương (bạn). Tác giả chơi chữ.
Ở câu đầu, tác giả cũng chơi chữ với hai từ đồng âm “liên tử”: 蓮子 hạt sen và 憐子 thương (bạn).

Chưa có đánh giá nào
Trả lời