自述

五十年華七尺軀,
剛腸如鐵卻成柔。
風吹窗外黃花謝,
露浥庭前綠柳癯。
碧漢望窮雲杳杳,
黃梁夢醒夜悠悠。
蓬萊山上音容斷,
冰玉幽魂入夢無。

 

Tự thuật

Ngũ thập niên hoa thất xích khu,
Cương trường như thiết khước thành nhu.
Phong xuy song ngoại hoàng hoa tạ,
Lộ ấp đình tiền lục liễu cù.
Bích hán vọng cùng vân diểu diểu,
Hoàng lương mộng tỉnh dạ du du.
Bồng Lai sơn thượng âm dung đoạn,
Băng ngọc u hồn nhập mộng vô.

 

Dịch nghĩa

Tấm thân bảy thước đã năm mươi tuổi,
Lòng cứng như sắt cũng hoá thành mềm.
Gió thổi ngoài cửa sổ khiến hoa vàng tàn tạ,
Sương đẫm trước sân, khiến liễu biếc héo gày,
Nhìn tít trời xanh, mây bay mờ mịt,
Giấc mộng kê vàng chợt tỉnh, lòng vời vợi lúc đêm khuya.
Trên đỉnh Bồng Lai, giọng nói dáng người đã khuất,
U hồn băng ngọc đã vào giấc mộng hay chưa?


Sử chép, tháng giêng năm Đinh Tị (1497), nhà vua ốm nặng, biết khó qua khỏi, ông bèn tựa ngọc kỷ mệnh cho thái tử Tăng (Lê Hiến Tông) lên nối ngôi và làm bài thơ tuyệt mệnh này. Đây là bài thơ cuối cùng trong đời ông. Ông mất ngày 29 tháng giêng năm Đinh Tị (1497). Qua bài này, tâm tư nhà vua rất trong sáng, khảng khái; nhận thức cuộc sống như những nhân sĩ, những thi sĩ bình thường; coi cuộc đời rút cục như giấc mộng, không hề có giọng “kẻ cả dạy đời”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Huy Giu

Bẩy thước thân kia đã ngũ tuần,
Lòng như sắt cứng cũng mềm dần.
Gió rung làm héo hoa ngoài cửa,
Sương dãi thêm gầy liễu trước sân.
Tầng biếc trông xa mây thăm thẳm,
Kê vàng tỉnh giấc những phân vân.
Âm dương cách biệt non Bồng vắng,
Băng ngọc hồn thiêng nhập mộng chăng?


(Bản dịch trong sách Đại Việt sử ký toàn thư)
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Bẩy thước thân nay quá ngũ tuần,
Lòng như sắt cứng cũng mềm dần.
Gió rung làm héo hoa ngoài cửa,
Sương dãi thêm gầy liễu trước sân.
Tầng biếc xa trông mây thăm thẳm,
Kê vàng tỉnh giấc bỗng âm thầm.
Âm dương cách biệt, đâu tiên cảnh?
Thân ngọc, hồn mê: giấc mộng trần!


Vân Trình (tức GS. Bùi Văn Nguyên) dịch lại dựa theo bản dịch của Cao Huy Giu trong sách Đại Việt sử ký toàn thư, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bảy thước thân nay đã ngũ tuần
Lòng đâu như sắt nữa mà mong
Trước sân liễu ốm vì sương dãi
Ngoài cửa hoa tàn bởi gió rung
Tầng biếc tít trông mây mịt mịt
Kê vàng chợt tỉnh dạ bâng khuâng
Non tiên còn thấy người đâu nữa
Hồn ngọc quay về giấc mộng chăng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bảy thước tấm thân đã ngũ tuần,
Lòng như sắt đá cũng mềm thân.
Ngoài song gió thổi hoa tàn tạ,
Sương đẫm héo gầy liễu trước sân,
Nhìn mút trời xanh mây mịt mịt,
Kê vàng tỉnh mộng dạ bâng khuâng.
Bồng Lai trên đỉnh người đi khuất,
Hồn ngọc đã vào giấc mộng xuân?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Như

Năm chục niên hoa bảy thước thân,
Tâm can sắt đá cũng khuây dần.
Gió lay vàng rụng hoa ngoài cửa,
Sương dãi hao gầy liễu trước sân.
Mắt biếc trông vời mây thăm thẳm,
Kê vàng tỉnh mộng dạ bâng khuâng.
Âm dung cách biệt non bồng vắng,
Băng ngọc hồn thiêng nhập mộng chăng…

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời