Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (368 bài)
- Nguyễn Khuyến (391 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (247 bài)
- Phan Chu Trinh (69 bài)
Tạo ngày 06/09/2020 12:45 bởi tôn tiền tử
Lê Phất (?-1896) thường gọi là Kiểm Phất, quê làng Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông cùng với Lê Quyên phụ trách việc rèn khí giới cho nghĩa quân Cần Vương. Khi bị Pháp bắt giam ở đồn Linh Cảm, ông không chịu hàng, lấy dao rạch bụng tự tử và để lại Bài ca tuyệt mệnh.