登黃鶴樓作

黃鶴樓頭象外寬,
漢陽城郭遶晴瀾。
呂仙醉後重來杳,
崔灝詩成再和難。
塵夢未醒青草畔,
鄉心每寄白雲端。
翰飛跡古炎陬遠,
人景遭逢有此觀。

 

Đăng Hoàng Hạc lâu tác

Hoàng Hạc lâu đầu tượng ngoại khoan,
Hán Dương thành quách nhiễu tình lan.
Lữ tiên tuý hậu trùng lai diểu,
Thôi Hiệu thi thành tái hoạ nan.
Trần mộng vị tinh thanh thảo bạn,
Hương tâm mỗi ký bạch vân đoan.
Hàn phi tích cổ viêm tưu viễn,
Nhân cảnh tao phùng hữu thử quan.


Nguyễn Du bình bài thơ này: “Thôi Hiệu thi thành, hậu nhân đáo thử cánh đạo bất đắc; thử cú tòng Trần Trung cấu xuất tân tứ, khả dĩ vịnh Hoàng Hạc hĩ” 崔灝詩成,後人到此竟道不得;此句從陳中構出新思,可以詠黃鶴矣 (Thôi Hiệu làm thơ xong, người sau tới không viết được nữa; câu này từ thơ Trần Trung, lại tạo tứ mới lạ, xứng đáng thơ vịnh lầu Hoàng Hạc). “Thử cú” (câu này) trong lời bình là nói về câu đầu. Trần Trung tức Trần Phu 陳孚, tự Cương Trung 剛中, có bài Ngạc chử vãn diểu 鄂渚晚眺 viết khi lên lầu Hoàng Hạc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Trước lầu cảnh tượng rộng thay,
Hán Dương thành quách nước mây bốn bề.
Say xong tiên Lã không về,
Hoạ thơ Thôi Hiệu phẩm đề, khó sao!
Mộng chưa tỉnh, cỏ xanh màu,
Gửi theo mây trắng nỗi sầu quê hương.
Chốn cổ tích xa viêm bang,
Người may gặp dịp xem quang cảnh này.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng hạc cảnh lầu tượng rộng bày,
Hán Dương thành quách bốn bề mây.
Say xong tiên Lã không về lại,
Thôi Hiệu, hoạ thơ thật khó thay!
Cỏ xanh màu mộng đời chưa tỉnh,
Quê nhà mây trắng nỗi sầu lay.
Hàn phi cổ tích xa xứ nóng,
Gặp dịp người may xem cảnh này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Lầu Hạc, bên ngoài tầm mắt rộng,
Hán Dương, thành ấy, nước mây liền.
Lữ tiên say rượu, không về, biệt,
Thôi Hiệu đề thơ, khó hoạ, phiền.
Giấc mộng còn đương, đà nấm cỏ,
Nỗi nhà đang đó, đã tầng thiên.
Nơi miền cổ tích, xa xôi quá,
Cũng bởi gặp may ngắm cảnh tiên.


1/2/2024
Chưa có đánh giá nào
Trả lời