易水歌

風蕭蕭兮,易水寒,
壯士一去兮,不復還。

 

Dịch thuỷ ca

Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.

 

Dịch nghĩa

Gió thổi hiu hắt, nước sông Dịch lạnh,
Tráng sĩ một khi ra đi, sẽ không trở về nữa.


Hai câu này chép trong Sử ký của Tư Mã Thiên, phần Kinh Kha truyện.

Kinh Kha khi lên đường làm thích khách để ám sát Tần Thuỷ Hoàng, được Thái tử Đan và quần thần đưa tiễn đến bờ sông Dịch. Tương truyền, tại đây bạn thân là Cao Tiệm Ly gảy đàn trúc, và Kinh Kha khảng khái hát hai câu này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê,
Tráng sĩ một đi không trở về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
43.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Gió thổi sông Dịch lạnh lùng ghê,
Tráng sĩ một đi không trở về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
54.20
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Truy Mộng

Gió đông hiu hắt bên Sông Dịch
Người ấy một đi không quay lại

Hữu ý tài hoa hoa bất phát
Vô tâm sáp liễu liễu thành âm
44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Light

Gió thổi vi vu sông Dịch lạnh
Tráng sĩ một đi không trở về

144.36
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hỗn Khách

Gió hiu hiu lạnh trên sông Dịch
Tráng sĩ một đi không trở về

33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giai Mộc

Gió hiu hắt phả lạnh dòng Dịch Thuỷ,
Tráng sĩ một bước, đi không về.

15.00
Trả lời