93.67
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
32 bài thơ
Tạo ngày 21/10/2015 08:58 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Trọng Luân sinh ngày 22-9-1952 tại Hà Nội, nguyên là chiến sĩ Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A Đồng Bằng, tham gia các trận đánh từ miền Trung, Tây Nguyên, tiến vào Giải phóng Sài Gòn. Tháng 10-1975, ông về Hà Nội học đại học, hiện nghỉ hưu tại Hà Nội.