Thương nhớ mẹ cha khi còn sống ra HN với con
Con đưa mẹ cha ra phố
Những mong cha mẹ vui
Những người những xe hội họp
Ngược xuôi bề bộn nói cười
Giữa đêm cha ra hiên hút thuốc
Nửa đêm mẹ ra ban công nhai trầu
Con cũng theo ra lặng lẽ
Tưởng cha mẹ mình ngắm phố Thủ Đô
Thì ra cha khóc trong khói thuốc
Thì ra mẹ nuốt nước mắt quết trầu
Mẹ bảo
“mai về quê thôi con ạ
Phố phường không sống được đâu”
“Mai con đưa mẹ cha về với ruộng
Về với họ mạc con trâu
Quê mình bờ xôi ruộng mật
Ngàn đời yêu nước yêu nhau”
...“Ở đây phố to nhà cao
ở đây gần trung ương gần phường hát
Thích lắm!
Nhưng không gần ruộng gần vườn
Cha mẹ không còn là nông dân”


22/4/2017