Lại về bên bờ Thạch Hãn
Tìm đâu thấy vạt cỏ lau
Lối cũ ngày xưa xuống bến
Nín thở mình bám vào nhau

Lại về bên bờ Thạch hãn
Hoả châu rơi suốt trên đầu
LÍnh cũ dắt tay lính mới
Dặn dò nhau giọng nghẹn ngào

Bên kia sông là Thành cổ
Đồng đội chúng tôi đang chờ
trong đêm sông bừng như lửa
Loang máu người vào người ra

Chúng tôi cởi trần như trẻ
Tắm sông vùng vẫy ngày nào
Chúng tôi vớt bao tiếng gọi
Bạn tôi chìm dưới trăng sao

Chúng tôi lên bờ Thạch hãn
Lao vào trong đạn trong bom
Chưa kịp nhận ra bờ bãi
Bao chùm hoa đỏ trong đêm

Lại về bên bờ Thạch hãn
Mùa nay hoa phượng soi dòng
Chúng tôi soi vào ngày cũ
Nước thì xanh, trờì thì trong

Chúng tôi soi vào mắt bạn
Gắp thời chia lửa cho nhau
Chúng tôi hái chùm phượng vĩ
Tháng tư này gửi về đâu?

Lại về bên bờ Thạch hãn
Lớp sinh viên tuổi sáu mươi
Lại về với ngày Hoa Lửa
Bốn mươi năm rồi Quảng Trị ơi!