Viết ngày các bạn cựu SV về thắp hương thành cổ Quảng Trị

Những đội hình hành quân tháng bẩy
Chẳng còn ba lô chỉ nặng những hương hoa
Lại hành quân về phía ngày bom nổ
đi tìm thời trai trẻ đã xa

Cuộc hành quân chẳng có ai đưa tiễn
Chỉ có mình đưa tiễn chúng mình thôi
Và chỉ có những linh hồn đồng đội
Đang chờ ta lạnh lẽo ở cuối trời

Không súng đạn, ba lô. Sao nặng thế?
Bó nhang kia gánh mấy chục năm trời
Và hoa nữa vắt kiệt bao mùa nắng
Để tháng bẩy này
tôi mang tặng bạn tôi

Bốn chục năm chúng tôi lại hành quân
Tóc thì bạc gió thì xanh đến lạ
Nơi mấy chục năm xưa đạn nổ
Bao đồng đội đang chờ...
Đâu chỉ tháng bẩy thôi?


Trưa 8/7/2011