52.80
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 22/03/2006 09:27 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/04/2007 21:29 bởi Vanachi
Nguyễn Văn Thạc (1952-1972), tác giả cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi.