Hoa phượng đỏ chớm bờ nước xanh trong veo dưới sông
Thành cổ hiền, vòm trời treo bông gòn trắng
Em gái tân trường
Áo dài buông ngang dòng Thạch Hãn
Ly cà phê dưới gốc vông rưng rưng
Gần ba mươi chín năm mới trở lại với bờ sông
Lau cỏ cũng tan như những ngày xưa bom pháo
Lối chúng mình lên bờ chỗ nào cũng hao hao ngày ấy
Chỗ nào bây giờ cũng ràn rạt chân nhang
Đôi bờ sông nhang cắm như chông
Những ngọn chông có lửa
Đồng đội tôi nằm dưới đáy sông
Nhìn trời loang loáng sóng nước cầu vồng
Người thương binh đẩy xe nước mía
Lãn những người hành hương
Có tiếng hò ngọt con thuyền xuôi Cửa Việt
Ly nước mía ngọt đổ mồ hôi
Mấy chục năm phượng vẫn đỏ trời
Nhớ mùa xưa chỉ hoa rơi tàn lửa

Thạch Hãn ơi
Đêm mùa hè bên sông
Những chân nhang những ngọn chông có lửa.


Trưa Thạch Hãn, 30/4/2011