Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/10/2015 09:04

Người bạn Cao Bằng nhặt quả bầu làm đàn tính
Chúng tôi hát then ở Tây Nguyên
Giữa hai loạt bom hầm kèo rung chuyển
Í à pì noọng ơi à…

Đàn cứ tính cứ tình yên ả
Lời xưa từ đâu
Rút ruột bầu nấu canh tôm
Giữa hai loạt bom
Tính buông tỉ tê lời suối
Than ru lời rừng
Đêm cao nguyên giống quê mình đến thế
Gà rừng gáy sông Bằng trăn trở
Bao giờ về qua dốc Bông Lau?

Đồng đội tôi chau chuốt vỏ bầu khô
Ngân ngấn khóc búng đôi dây tình tính
Ngày giải phóng Sài Gòn, bạn không còn để đến
Đô thành rợp màu hoa
Người lính Cao Bằng nằm trên đồng Củ Chi
Lúa tháng năm thầm thì
Cờ đỏ mắt nhoà ngày chiến thắng
Ai búng đàn tình tính
Sài Gòn xanh thẳm
Mấy mươi năm đàn tính í a
Vẫn đợi…

Chẳng còn về Cao Bằng tít xa
Ai trẩy nước, hát ru con cò thời xưa lắc
Cửa ngõ Sài Gòn xa quá
Đàn tính, người ơi, tình tính… ơi à


Hà Nội, 14/4/2011