Kính viếng hương hồn anh Trần Quang Khải

Thôi về với mẹ mình thôi
Gửi bầu trời lại với người dương gian
Gửi mây trắng lại cho em
Khăn tang thiếu phụ Lạng Giang em về
Vòm xanh chưa trọn lời thề
Rong chơi nước mắt đầm đìa nước non
Mai này có dậy cháu con
Em đừng nhắc lại nỗi buồn trời xanh
Thôi anh về với quê mình
Hiển vinh cũng chẳng lung linh muôn đời
Chỉ là con của mẹ thôi
Chỉ là phận của một đời làm trai!


20.6.16