Mặt trời sáng nay lăn qua thành cổ rất chậm
Dòng người bước thật nhẹ nhàng
Giọt mồ hôi lăn rất khẽ
Tiếng chim gù thật thản nhiên

Tiếng chim gù phía tượng đài sinh viên
Những trang sách còn bỏ ngỏ
Bạn bè tôi không về
Đồ án rải xanh thành cổ

Mặt trời rất đỏ
Tiếng chim gù rất hiền
Những trang sách bỏ quên mãi xanh


Thành cổ Quảng Trị, sáng 30/4/2011